Skip to main content

Bedrijfseconomische dienstverlening

Tot de bedrijfseconomische dienstverlening behoort o.a.:

 • het adviseren bij de keuze van de rechtsvorm van de onderneming en bij het reorganiseren van ondernemingen of holdingstructuren;
 • het verzorgen van en ondersteunen bij financierings- en subsidieaanvragen;
 • het opstellen van (liquiditeits)begrotingen en meerjarenplannen;
 • het adviseren bij keuzes met financiële consequenties;
 • het begeleiden van startende ondernemers.
 • Structurering van uw onderneming

  Bij het starten van uw onderneming heeft u een ondernemingsvorm gekozen. Die vorm was op dat moment mogelijkerwijs de beste keus, maar na verloop van tijd kan dit niet meer zo zijn. Het is goed om op gezette tijden samen met u de gekozen ondernemingsvorm onder de loep te nemen. Een aantal aspecten die van belang kunnen zijn daarbij zijn: (privé)risico, fiscale positie, doelstelling en zelfs imago.

 • Financierings- en subsidieaanvragen

  In de ontwikkeling van uw onderneming komt u op een bepaald moment voor het vraagstuk financiering te staan. Ik kan u dan ondersteunen bij de aanvraag van deze financiering, maar ook bij de keuze over de financieringsvorm. In sommige gevallen blijkt uw investering in aanmerking te komen voor subsidie, feitelijk een alternatieve financieringsbron, in dat geval kan ik u ondersteunen bij de aanvraag. Waar mogelijk zal ik u adviseren over de subsidiemogelijkheden.

 • Liquiditeits- en exploitatiebegrotingen en meerjarenplannen

  Ten behoeve van het verkrijgen van financiering, maar ook ter verkrijging van inzicht in uw toekomstige liquiditeitsbehoefte en personeelsplanning is het noodzakelijk dat u als ondernemer weet waar het heen gaat met uw onderneming. Als financieel specialist weet ik veel van de financiële positie en ontwikkeling van uw onderneming, maar alleen in samenwerking met u kunnen wij tot een goede begroting komen. Het maken van een begroting doet u dus samen met mij.

 • Waarderingen

  In het kader van voorgenomen aankoop en/of overdracht van een onderneming kan ik u behulpzaam zijn bij het maken van een waardering. Voor de waardering van een onderneming zijn er vele theoretische modellen. Samen met u maak ik op basis van uw strategische doelstellingen een keuze uit de beschikbare modellen en komen wij tot een waardering.