Skip to main content

Van Wanum

Administratie & Financial Consultancy

Een hoog niveau van inhoudelijke kennis en kwaliteit zijn basisvoorwaarden voor de dienstverlening.

Waarmee
kunnen wij u ontzorgen?

Van Wanum Administratie & Financial Consultancy maakt het verschil door de mens en onderneming centraal te zetten en de benaderingsvorm daarop aan te passen.

Speerpunten

Focus

Door de jarenlange ervaring bij een middelgrote en grote accountantsorganisatie, zowel binnen als buiten de audit, kan ik u bijstaan bij de onderwerpen waar financiële afdelingen mee worden geconfronteerd. Het leveren van focus staat hierin centraal.

Inzicht

Het ontzorgen kan bestaan uit het ondersteunen bij de voorbereidingen op de accountantscontrole, het leveren van administratieve ondersteuning of het inzicht geven in de financiële posities en risico’s door het uitvoeren van o.a. onafhankelijke reviews.

Meedenken

Er wordt ondersteuning geboden op het gebied van jouw financiële vraagstuk(ken). Door de brede ervaring en oplossingsgerichte benadering ben ik in staat uw financiële vraagstukken uit te werken, en kan ik advies geven op financieel gebied.

Direct contact

Maak snel een afspraak!